Kredittkort og sikkerhet

Hvor trygt er det å benytte seg av et kredittkort? Er du beskyttet mot tap på det du kjøper og handler? Finn svaret på dette og mye annet.

Sikkerhetsmekanismer

sikkerhetSom eier av et kredittkort har du glede av en del inkluderte sikkerhetsløsninger som beskytter deg mot tap. Det største problemet med kredittkort er svindel, og dette kan i utgangspunktet skje på tre måter:

  • Kortet blir stjålet og tappet
  • Skimming- en «falsk» minibank eller terminal som kopierer kortet ditt
  • Tyveri av kortinformasjon med nummer og CSC(Credit Card Code)

Som korteier har du rett på refusjon av det tapte beløpet så fremt du ikke har opptrådt «grovt uaktsomt». Med dette menes slik som å dele kredittkortet med venner, og å lagre PIN koden sammen med kortet. Du må betale en egenandel ved tap som følge av svindel, og det maksimale beløpet er kr 12 000. Sistnevnte forutsetter at du selv har forårsaket tapet som følge av grov uaktsomhet, og hver sak behandles individuelt.

Norske kredittkort har også en ekstra sikkerhetsløsning inkludert i kortet. Denne kalles chip, og er ment å fjerne faren for skimming og kopiering av kortet. Når du trekker kortet i en norsk butikk, vil du vanligvis bli bedt om å sette inn kortet med chip først. Ettersom hver chip inneholder en unik datakode, er det umulig å kopiere kortet kun ved hjelp av nummer, magnetstripe og CSC koden.

For å unngå svindel burde du ta visse grep, og de skal vi skal snakke om videre.

Slik unngår du svindel

Du burde begynne med å memorere pin koden på kortet. Den består av 4 siffer og er relativt enkel å huske i de fleste tilfeller. Noen kredittkortselskaper lar deg også velge din egen kode etter eget ønske. Vær også svært oppmerksom på andre uvedkommende da du trekker ut penger fra kortet i minibanken og betaler i butikken. Lagre heller ikke PIN koden sammen med kortet, da dette regnes som grov uaktsomhet.

I dag finnes det også mange kortterminaler med innebygde skjermer. Disse gjør det vanskelig for uvedkommende å lese av PIN koden i det den tastes inn. Du burde også legge den andre hånden over for å sørge for at ingen kan lese hva du taster inn. Tyveri av kort og PIN kode er en av de desidert vanligste metodene for å stjele penger ut av brukeres konto. Ved å skjule PIN koden din kommer du derfor en lang vei til å begynne med.

Oppdager du at kortet ditt er borte er det viktig at du gir beskjed til banken så fort som overhodet mulig slik at det kan sperres. Sjansene er at uvedkommende kan ha fått fatt på kredittkortet, og da gjelder det å handle raskt. Gir du ikke banken beskjed så fort som mulig kan du ende opp med å måtte betale en høy egenandel som følge av uaktsomhet. Legg merke til at flere banker vil kreve et mindre gebyr for å erstatte kortet.

Sist men ikke minst finnes det også en del forsikringer inkludert i kortet, som gir deg økt beskyttelse i hverdagen.

Forsikringer og refusjon

Kredittkort varierer veldig med tanke på hvilke forsikringer som tilbys. I dag er det vanlig at mange kort inkluderer visse forsikringer for reise, avbestilling og kjøpsfinansiering. Å skaffe en separat forsikring for reise vil fort koste et sted mellom kr 1 000 – kr 1 500, og derfor er det mye penger å spare på løsningen. I tillegg vil en reise- og avbestillingsforsikring i mange tilfeller være gjeldende for inntil 3 andre familiemedlemmer. Derfor slipper disse å kjøpe en separat forsikring ved siden av. Vi råder deg til å lese vilkårene for forsikringen nøye før du går til anskaffelse av et kredittkort.

Bankene har også gjort det enkelt for deg som kunde med tanke på hvordan forsikringen aktiveres. I skrivende stund er det eneste kravet som stilles at du betaler minst 50% av reisekostnadene med kredittkortet. For å havne innenfor denne grensen med god margin burde du trekke kortet for både hotellopphold og flyreise. Med forsikring har du en ekstra sikkerhetsmekanisme på plass når du reiser. Her blir du som regel dekket mot tap av bagasje, tyveri, svindel, skadeansvar og en rekke andre ting.

Med et kredittkort er du også beskyttet ved handel på internett. Ettersom det er kortselskapet (banken) som betaler for varen du kjøper, vil de også være ansvarlig for at du mottar det du har kjøpt. Hvis produktet ikke dukker opp, eller har vesentlige feil og mangler vil kortselskapet refundere pengene dine. Det forutsetter at du først har snakket med selgeren uten at klagen nådde frem. I et slikt tilfelle vil kortselskapet være de som krever tilbake summen fra selgeren.