Bensinkort og drivstoffkort

Bensinkort og drivstoffkort gir deg store avslag på kjøp av diesel og bensin. Her finner du en oversikt over landets beste bensinkort.

Ha fokus på rabatt og bruksområde

På denne siden finner du informasjon om disse kredittkortene, og hvordan de hjelper deg spare penger på bensin og diesel:

Spar penger på drivstoff med bensinkort

Bensinkort gir deg store avslag og rabatter på kjøp av diesel og bensin. Her finner du en oversikt over landets beste bensinkort og drivstoffkort.

Når man skal velge et bensinkort er det lett å se seg blind på de rabattene som tilbys. I realiteten burde man også ha et fokus på kortets bruksområde, og hvilke stasjoner som tilbyr cashback på drivstoffkjøpet. Husk at mange bensinkjeder kun har stasjoner i utvalgte deler av landet. Dersom du reiser mye til Vestlandet vil det jo være liten fordel å bruke et bensinkort knyttet opp mot kjeder i Oslo-området.

Et kort som tilbyr utmerket dekning er 365 Privat. Med kortet får du 3,65% cashback på kjøp av drivstoff hos bensinstasjoner over hele landet. Det spiller med andre ord ingen rolle hvor du fyller drivstoff. Derfor blir det enklere å dra nytte av cashback avslaget som ligger i kortet, ved at du ikke må planlegge kjøpet på forhånd.

En cashback er ikke å regne som et direkte avslag på prisen. Hele kostnaden vil trekkes fra kortet da du fyller drivstoff. Derimot vil kredittkortselskapet trekke fra den avtalte prosentandelen innen du mottar regningen ved månedsslutt. Med andre ord er det kredittkortselskapet som dekker det beløpet du sparer som kunde.

Noen bensinkort utstedes også direkte fra bensinkjedene. I et slikt tilfelle får du ikke tilgang på betalingsutsettelse og de fordelene et normalt kredittkort gir. Derimot får du et plastikkkort som du trekker rett før drivstoff skal fylles på bilen. Da vil maskinen registrere kortet og sette inn et automatisert avslag i pumpeprisen. Slike løsninger tilbyr som regel et lavere avslag enn ordinære kredittkort.

Hva er grensen for cashback?

For at et bensinkort skal lønne seg er det viktig å ha en høy cashback grense. Alle kredittkort har i dag et øvre tak for hvor mye penger du kan spare på cashback hvert år. La oss si at du sparer 5% per liter ved bruk av et bensinkort, og at dette tilsvarer kr 60 per fylte tank. Som oftest vil grensen for cashback være et sted mellom kr 2 000 og 3 000. Er grensen kr 2 400 vil du for eksempel kunne fylle opp tanken 40 ganger med full cashback.

For å omgå denne grensen står det ikke noe i veien for å tenke kreativt. I en husstand med to ektefeller kan for eksempel begge skaffe seg et eget bensinkort. Da blir det mulig å doble den tilgjengelige cashback grensen, som betyr høyere besparelse.

For å få maks uttelling burde du også gjøre et par ting på egenhånd. Undersøkelser viser at bensinkjedene skrur opp prisene på utvalgte tidspunkt for å tjene mest mulig penger på norske forbrukere. Til gjengjeld finnes det tidspunkt på dagen hvor drivstoffet er mye billigere. I skrivende stund får du billigst drivstoff ved handel på Søndag kveld og Mandag morgen. Bruker du bensinkortet på disse tidspunktene får du maksimal uttelling.

Et annet kort du burde vurdere er Ikano Visa. Med deres kredittkort mottar du 1% avslag på alle bensinstasjoner landet rundt. Dette er riktignok ikke den høyeste tilgjengelige cashbacken, men kortet scorer høyt på en rekke andre områder. Med Ikano Visa får du nemlig også tilgang på en egen fordelsportal med en cashback som ligger mange prosentpoeng høyere for kjøp av andre varer. Det illustrerer viktigheten av å gjøre en totalvurdering når man skaffer et bensinkort.

Ha fokus på rentenivåer og andre fordeler

Ettersom mange kredittkort har innebygget cashback for drivstoff har vi valgt å inkludere informasjon om rentenivåer. Som kunde er dette et viktig aspekt ettersom rentekostnaden for kredittkort varierer heftig. Noen selskaper opererer med en effektiv rente ned mot 15%, mens det i andre tilfeller kan stige til 35%. Velger du riktig vil du spare store summer i de tilfeller hvor du har behov for å utsette betalingen.

Med bensinkort kan du også motta cashback på en lang rekke varer og tjenester utenom drivstoff. Et bensinkort som scorer høyt på det området er Shell Mastercard. Her mottar du 1% cashback på alle kjøp, og 1 krone per fylte liter ved handel av drivstoff. Dette er faktisk et av markedets beste bensinkort, og det effektive rentenivået er lavt. Du får med andre ord et fullverdig bensinkort med billig finansiering.

Andre fordeler du mottar med et bensinkort kan være slike ting som reise og avbestillingsforsikring. Reiser du mye hvert år enten med bil eller fly kan det være lurt å skaffe et kort som inkluderer slik beskyttelse i tillegg.

Anbefalte bensinkort